پالت کالر | تولید و پخش انواع مواد و رنگ های هنری تولید و پخش انواع رنگ های هنری آکریلیک ، صدفی ، رزین های زیرسازی ، چسب های دکوپاژ ، انوا فیکساتور و . . . . tag:http://paletcolor.com 2020-09-27T12:29:08+01:00 mihanblog.com کاتالوگ رنگ های 110 میل | پالت کالر 2017-12-07T14:15:54+01:00 2017-12-07T14:15:54+01:00 tag:http://paletcolor.com/post/3 palet color Untitled Document    کاتالوگ رنگ های 110 میل | پالت کالر                                                          کد رنگ نوع رنگ سایز رنگ رنگ رنگ 018  آکریلیک Untitled Document 
 

 
کاتالوگ رنگ های 110 میل | پالت کالر


                                                         
 
کد رنگ

 نوع رنگ
 سایز رنگ
 رنگ

 رنگ 018
 
 آکریلیک ( پایه آب )
 110 میل
 018

 رنگ 021
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 021

 رنگ 052
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 052

 رنگ 068
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 068

 رنگ 074
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 074

 رنگ 069
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 069

 رنگ 070
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 070

 رنگ 080
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 080

 رنگ 090
 
  آکریلیک ( پایه آب )
 110 میل 090

 رنگ 100
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل100

 رنگ 119
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل119

 رنگ 120
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل120

 رنگ 135
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل135
 

 رنگ 138
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل138

 رنگ 145
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل145
 

 رنگ 165
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل165

 رنگ 166
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 166

 رنگ 191
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 191

 رنگ 220
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل220

 رنگ 256
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل256

 رنگ 260
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل260

 رنگ 263
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 263

 رنگ 265
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 265

 رنگ 270
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 270

 رنگ 275
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 275

 رنگ 276
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 276

 رنگ 278
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 278

 رنگ 298
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 298

   رنگ 300
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 300

     رنگ 304
      
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 304

   رنگ 305
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 305

   رنگ 310
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 310
 
   رنگ 315
  
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 315

   رنگ 320
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل320

   رنگ 323
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 323

   رنگ 330
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 330

   رنگ 336
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 336

     رنگ 340
      
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 340

   رنگ 356
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 356

   رنگ 358
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 358

   رنگ 365
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 365

   رنگ 366
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 366

   رنگ 378
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 378

   رنگ 380
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 380

   رنگ 388
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 388

   رنگ 390
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 390

   رنگ 400
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 400

   رنگ 404
    
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 404
 
 
رنگ 406

  آکریلیک ( پایه آب ) پالت کالر
406

 رنگ 408
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 408

 رنگ 410
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 410

 رنگ 438
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 438

 رنگ 443
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 443

 رنگ 447
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 447

 رنگ 450
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 450

 رنگ 490
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل490

 رنگ 492
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 492

 رنگ 520
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 520

 رنگ 530
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 110 میل 530تلفن پخش تهران : 77833030-021 داخلی 1

]]>
کاتالوگ رنگ های 250 میل | پالت کالر 2017-05-09T13:50:52+01:00 2017-05-09T13:50:52+01:00 tag:http://paletcolor.com/post/2 palet color  کاتالوگ رنگ های 250 میل | پالت کالر کد رنگ نوع رنگ سایز رنگ رنگرنگ 101  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 101رنگ 115   آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 115رنگ 118   آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 118رنگ 120   آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 120رنگ 300   آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 300رنگ 3  

کاتالوگ رنگ های 250 میل | پالت کالر


 
کد رنگ

 نوع رنگ
 سایز رنگ
 رنگ

رنگ 101
 
 آکریلیک ( پایه آب )
 236 میل
 101

رنگ 115
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 115

رنگ 118
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 118

رنگ 120
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 120

رنگ 300
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 300

رنگ 312
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 312

رنگ 314
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 314

رنگ 315
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 315

رنگ 317
 
  آکریلیک ( پایه آب )
 236 میل 317

رنگ 320
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 320

رنگ 401
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل401

رنگ 402
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل402

رنگ 403
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل403

رنگ 405
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل405

رنگ 408
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل408

رنگ 409
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل409

رنگ 501
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 501

رنگ 502
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 502

رنگ 503
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل503

رنگ 509
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل509

رنگ 512
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل512

رنگ 518
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 518

رنگ 523
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 523

رنگ 524
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 524

رنگ 605
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 605

رنگ 611
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 611

رنگ 618
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 618

رنگ 621
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 621

رنگ 627
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 627

رنگ 700
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 700

رنگ 704
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 704

رنگ 706
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 706
 
رنگ 710

  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 710

رنگ 732
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل732

رنگ 733
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 733

رنگ 745
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 745

رنگ 800
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 800

رنگ 801
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 801

رنگ 802
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 802

رنگ 804
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 804

رنگ 807
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 807

رنگ 811
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 811

رنگ 812
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 812

رنگ 815
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 815

رنگ 816
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 816

رنگ 817
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 817

رنگ 823
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 823

رنگ 918
 
  آکریلیک ( پایه آب ) 236 میل 918
 
رنگ های آکریلیک پالت کالر

 رنگ آکریلیک
 پالت کالر
 رنگ هنریتلفن پخش تهران : 77833030-021 داخلی 1

]]>